آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۵۸ مطلب با موضوع «آموزش زبان» ثبت شده است

اصطلاحات انگلیسی(پر یا پوشیده شدن)

ashk | دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

پر شدن، پوشیده شدن

break out in

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(دست کم گرفتن، قدر ندانستن)

ashk | جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

ارزش قائل نشدن، دست کم گرفتن، قدر ندانستن

sell oneself short

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(عفو کردن)

ashk | دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

عفو کردن، بخشیدن

let off

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی ( بستن دکمه یا زیپ یا ...)

ashk | يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

(دکمه، زیپ و ...) بستن

do up

 

برای بزرگنمائی تصویر، روی آن کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(زنده شدن، به وجد آمدن)

ashk | شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

زنده شدن، به وجد آمدن

come alive

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(جور دیگران را کشیدن)

ashk | چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

اصطلاح:

جور دیگران را کشیدن.

carry the weight of the world on one's shoulders

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(مقام را از کسی تحویل گرفتن)

ashk | سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۷:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

مقام را از کسی تحویل گرفتن، تصدّی چیزی را به عهده گرفتن

take over

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی (به هوش آمدن)

ashk | يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۸:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

به هوش آمدن

come to

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(کهنه کردن، بی مصرف کردن)

ashk | شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

کهنه کردن، بی مصرف کردن، بلااستفاده کردن

wear out

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(دست بردار، چرند نگو)

ashk | جمعه, ۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

دست بردار، چرند نگو

come off it

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(مجاب کردن)

ashk | سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

مجاب کردن

get round

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(شروع کردن، آغاز کردن)

ashk | سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

شروع کردن، آغاز کردن

take up

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

ضرب المثل:

دو صد گفتار چون نیم کردار نیست.

put one's money where one's mouth is

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(پیاده کردن، رساندن)

ashk | شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

پیاده کردن، رساندن

drop off

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(تمام کردن، کامل کردن)

ashk | پنجشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

تمام کردن، کامل کردن

get through

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(به خود جذب کردن)

ashk | چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

به خود جذب کردن

soak up

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

ایام هفته به زبان عربی + فیلم و تلفظ

ashk | سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

زبان عربی فصیح

آموزش ایام هفته

شنبه: ‫السبت

‫یکشنبه: ‫الأحد

دوشنبه: ‫الإثنین

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(حمله کرن)

ashk | سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

حمله کردن

go for

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(شهرت پیدا کردن)

ashk | سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

شهرت پیدا کردن، اسم در کردن

make a name for oneself
 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاح:

به معنی چیزی بودن، مخفّف چیزی بودن

stand for

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(بلندتر حرف زدن)

ashk | يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

بلندتر حرف زدن

speak up

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(خاموش کرن)

ashk | شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

خاموش کردن

put out

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(به شدت سرزنش و مؤاخذه کردن)

ashk | جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

به شدت سرزنش کردن، شدیداً مؤاخذه کردن

tell off

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(متوقف کردن، به تأخیر انداختن)

ashk | پنجشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

متوقف کردن، به تأخیر انداختن

hold up

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاح:

آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

All's well that ends well

 

برای بزرگنمائی روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاح:

تلفن کننده را به شماره ای که می خواهد وصل کردن

put through

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(کم کم از بین رفتن)

ashk | دوشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

کم کم از بین رفتن

wear off

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاح:

ثابت قدم ماندن، ایستادگی کردن

hang on

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(لغو شدن)

ashk | شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

لغو شدن

Be off

 

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(نوشتن، یادداشت کردن)

ashk | جمعه, ۱۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

نوشتن، یادداشت کردن

Take daown

 

برای بزرگنمائی روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(اعتراف کردن)

ashk | پنجشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

اعتراف کردن

Own up

 

برای بزرگنمائی روی تصویر کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(سوار کردن، با خود بردن)

ashk | سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۵:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

سوار کردن، با خود بردن

Pick up

 

برای بزرگنمائی تصویر، روی آن کلیک کنید.

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(ورانداز کردن)

ashk | يكشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

ورانداز کردن

look over

 

برای بزرگنمائی تصویر، روی عکس کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(تسلیم شدن)

ashk | شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

تسلیم شدن

Give in

برای بزرگنمائی تصویر، روی عکس زیر کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(از جان مایه گذاشتن)

ashk | سه شنبه, ۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

از جان مایه گذاشتن، از هیچ کاری کوتاهی نکردن

bend over backwards

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید

 

 • ashk

ضرب المثل عربی فصیح (پایان شب سیه سفید است)

ashk | چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۲ نظر

 

ضرب المثل عربی فصیح:

پایان شب سیه سپید است.

کُلُّ هَمٍّ إلَی فَرَجٍ

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(فوراً، سر ضرب)

ashk | چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

فوراً، بی مطالعه، سر ضرب

Out of hand

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(اشتباه گرفتن)

ashk | سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر
 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(آشتی کردن)

ashk | سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

آشتی کردن

Make up

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(انگشت به دهان ماندن)

ashk | دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱ ب.ظ | ۱ نظر

اصطلاح:

هوش از سر کسی رفتن، انگشت به دهان ماندن

knock someone's socks off

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(دنبال گشتن)

ashk | دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

دنبال چیزی گشتن، جستجو کردن

Look for

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(با یک تیر دو نشان زدن)

ashk | دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

اصطلاح:

با یک تیر دو نشان زدن

kill two birds with one stone

برای بزرگنمائی، روی تصویر کلیک کنید
 

 • ashk

دانلود بهترین دیکشنری عربی اندروید

ashk | يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

 

دیکشنری عربی به فارسی ، فارسی به عربی و عربی به عربی المنجد

دیکشنری المنجد با بهره مندی از از الگوریتم جستجوی بسیار قوی نرم افزاری بسیار سبک و کاربردی را برای عموم کاربران فراهم آورده است و برای کاربران موبایل یک دیکشنری ایده آل است. یکی از زبان هایی که یادگیری آن میتواند برای ما ایرانی ها مفید باشد، زبان عربی است که هم کتب اسلامی مختلف و قرآن کریم با آن نوشته شده اند و هم اینکه در سفر به کشورهای عربی برای برقراری ارتباط با مردم آنها سودمند خواهد بود:

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(فکر نکرده، از حفظ)

ashk | يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

از حفظ، فکر نکرده، همینطوری

off the top of one's head

برای بزرگنمائی تصویر، روی آن کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(دعوا کردن)

ashk | يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

برای بزرگنمائی تصویر، روی عکس کلیک کنید

 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(رد کردن، نپذیرفتن)

ashk | شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۱ نظر

برای بزرگنمائی تصویر، روی عکس کلیک کنید

 

 • ashk

 

120 اصطلاح و جمله پرکاربرد در  زبان عربی با لهجه سعودی

(ویژه حجّاج)

 

دریافت
حجم: 504 کیلوبایت
 

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(تمام شدن، پایان یافتن)

ashk | جمعه, ۹ شهریور ۱۳۹۷، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی(لباس را امتحان کردن، پرو کردن)

ashk | پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۱ نظر

برای بزرگنمائی، روی عکس کلیک کنید

 • ashk

اصطلاحات تصویری(اشاره کردن، نشان دادن)

ashk | چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۳۱ ق.ظ | ۱ نظر

 • ashk

مفردات و لغات عربی3

ashk | سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

yes زَکّی یُزَکِّی: پاک کردن، تهذیب کردن

......................................................................................................................................................................................

yes رَغِبَ یَرْغَبُ فی...: تمایل و رغبت داشتن

مثال:    أنا أرْغَبُ فِی الْقَهْوَه : من قهوه میل دارم

......................................................................................................................................................................................

yes رَغِبَ یَرْغَبُ عَنْ...: بی میل بودن و تنفّر ورزیدن

مثال:    أنا أرْغَبُ عَنِ الشّای : من از چای متنفر هستم، من تمایلی به چای ندارم.

 • ashk

مفردات و لغات عربی2

ashk | سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

اِسْتَعَدَّ یَسْتَعِدُّ اِسْتِعْداد: آماده شدن

..................................................................................................................................................................................

مُناقَشَة: بحث و گفتگو

..................................................................................................................................................................................

مَحْکَمَة: دادگاه

..................................................................................................................................................................................

طَعْن: اعتراض

..................................................................................................................................................................................

قانونِیّ: قانونی، حقوقی

..................................................................................................................................................................................

تَعْدِیل: اصلاح، تعمیر، بازسازی

..................................................................................................................................................................................

الدُّسْتُور: قانون اساسی

..................................................................................................................................................................................

رَفَعَ یَرْفَعُ: بالا بردن

..................................................................................................................................................................................

قاعِدَة (جمع: قَواعِد): ستون

..................................................................................................................................................................................

تَقَبَّلَ یَتَقَبَّلُ: قبول کردن، پذیرفتن

..................................................................................................................................................................................

مَنْسَک (جمع: مَناسِک): محل عبادت، عبادت

..................................................................................................................................................................................

تَلا یَتْلُو: تلاوت کردن، خواندن

..................................................................................................................................................................................

عَلَّمَ یُعَلِّمُ: تعلیم دادن، یاد دادن

 • ashk

مفردات و لغات عربی1

ashk | سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۱ نظر

أصَرَّ عَلَی...: اصرار و پافشاری کرد بر .....

..................................................................................................................................................................................

نُعْرَةٌ: بیخ بینی از درون

..................................................................................................................................................................................

شِجابٌ: جالباسی چوبی که جامه­ها را بر آن آویزان می­کنند.

..................................................................................................................................................................................

عَزَّزَ(ماضی)یُعَزِّزُ(مضارع)تَعْزِیزٌ(مصدر): تحکیم بخشیدن، تقویت کردن، تثبیت کردن، عزیز و گرامی نمودن، عزت بخشیدن.

مثال: إنَّ هذا الأمْرَ سَیُعَزِّزُ أواصِرَ الْوَحْدَةِ الإسْلامِیَّةِ (ترجمه: این امر، رشته­ های وحدت اسلامی را تحکیم خواهد بخشید.)

..................................................................................................................................................................................

أواصِر(مفرد: وِصْرٌ): رشته­ ها، پیمان­ها

..................................................................................................................................................................................

شَجَبَ: محکوم کرد، ابراز تنفّر کرد

..................................................................................................................................................................................

سُلُطات: مقامات، مسئولین، اختیارات

..................................................................................................................................................................................

أدَّی(ماضی)یُؤَدِّی(مضارع): انجام دادن، عمل کردن، به جا آوردن

..................................................................................................................................................................................

تَفاقَمَ یَتَفاقَمُ: شدّت یافتن، تشدید شدن، وخیم شدن، بحرانی شدن

..................................................................................................................................................................................

الأزْمَةُ السِّیاسِیَّة: بحران سیاسی

 • ashk

ضرب المثل عربی1

ashk | سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

 

لَها مَا کَسَبَتْ وَ لَکُمْ مَّا کَسَبْتُمْ[1]:

هر کسی رو توی گور خودش میزارن، هر کسی مسئول اعمال خودشه، هرکسی حساب کارای خودش و پس میده، عیسی به دین خود موسی به دین خود.

 

[1] - سوره مبارکه بقره، آیات شریفه 134 و 141

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی3

ashk | سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی2

ashk | دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

 • ashk

اصطلاحات انگلیسی1

ashk | دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

 • ashk

داستان کوتاه انگلیسی با صوت و ترجمه1

ashk | دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

English Story

An old lady went out shopping last Tuesday. She came to a bank and saw a car near the door. A man got out of it and went into the bank. She looked into the car. The keys were in the lock.

The old lady took the keys and followed the man into the bank.

The man took a gun out of his pocket and said to the clerk, “Give me all the money.”

 • ashk