آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: آبها» ثبت شده است

 

در فقه اسلامی، به آب‌هایی که برای پاک ‌سازی چاهِ آلوده به شیءِ نجس، از آن خارج می‌شود، «منزوحات بئر» گفته می‌شود.

«بئر» در لغت، به معنای حُفره و چاهی است که از آن آب به دست می‌آوردند.[1]

«نزح»، به معنای خارج کردن تمام آب از چاه است.[2] و در اصطلاح فقهی؛ یعنی خارج کردن مقداری از آب چاه که با برخورد به نجاستى (مثلاً مردار حیوان) نجس شده است.[3]

 

  • ashk