آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: ردّ مظالم و حق الناس» ثبت شده است

پاسخ:

چنانچه تضییع حق، مالی بوده و این امر مربوط به غیر مسلمانی باشد که اموالش محترم است (مانند اهل ذمّه و کسانی که با مسلمانان پیمان و قرارداد بسته‌اند) و او در دسترس نباشد، باید از طرف وی ردّ مظالم داد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

  • ashk