آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: ریش و سبیل» ثبت شده است

 

پاسخ:[1]

طبق نظر مشهور فقها، تراشیدن ریش (بنابر احتیاط واجب) جایز نبوده و بر اساس همین نظر، فردِ ریش‌تراش فاقد شرط عدالت - برای امامت جماعت – می‌باشد؛ پس در نماز جماعت اقتدا به شخصی که ریش خود را می‌تراشد صحیح نبوده و یا دست کم مخالفِ احتیاط خواهد بود.

البته برخی از فقها چنین کاری را حرام نشمرده و در نماز جماعت، اقتدا به چنین فردی را باطل نمی‌دانند، البته اگر ملتزم به دیگر احکام شرع بوده و تراشیدن ریش او نیز برای مخالفت با احکام اسلامی نباشد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

  • ashk