آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: طعام و غذا» ثبت شده است

بعضی از آداب سفره

ashk | سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

آداب سفره‏:

۱. برداشتن و خوردن غذائى که بیرون سفره ریخته شده مستحب است، مگر در بیابان که مستحب است براى جانوران از آن صرف نظر شود.

۲. زیاد نشستن سر سفره و طول دادن در غذا خوردن مستحب است.

۳. نشستن و خوردن از سفره ‏اى که در آن شراب نوشیده‏ مى ‏شود حرام است.

۴. شستن دست‏ ها پیش و پس از غذا مستحب است.

۵. بردن نام خدا در ابتداى غذا مستحب است.

۶. آغازکردن میزبان به خوردن و دست کشیدن از غذا پس از میهمان مستحب است.

۷. خوردن نمک در آغاز و پایان غذا مستحب است.

۸. غذا خوردن با دست راست مستحب است.

۹. دعا کردن براى میزبان مستحب است.

10. خوردن با دست چپ مکروه است.

11. خوردن در حال راه رفتن مکروه است.

12. پرخورى مکروه است.

13. خوردن در حال تخلى مکروه است.

14. خوردن در حال سیرى مکروه است.

۶. نگاه کردن به دیگرى در حال غذا خوردن مکروه است.

  • ashk