آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: طلاق» ثبت شده است

 

پاسخ:

طلاق خُلع وقتی تبدیل به رجعی می‌شود که زن در دوره عده، به مهریه خود رجوع کند؛ یعنی آن مهریه‌ای که به شوهر بخشیده را خواستار شود، که در این صورت با پذیرش مرد، رابطه زوجیت مجدداً برقرار می‌شود، هر چند جایی ثبت نگردیده باشد.

حال اگر قبل از رجوع زن، مرد این مهریه را بپردازد و زن آن ‌را قبول نماید، خودِ دریافت این مبلغ به معنای رجوع ضمنی زن شمرده می‌شود، ولی صرف سخن مرد مبنی بر بازپرداخت مهریه - بدون اعلام رضایت از سوی زن - دلالت بر رجوع زن ندارد و در این صورت طلاق خلع تبدیل به رجعی نمی‌گردد.

 

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

  • ashk