آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۲۸ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: نماز» ثبت شده است

پاسخ:

1. اگر کسی عمداً یا از روی کم‌کاری و یاد نگرفتن مسئله، کلمات نماز را اشتباه بخواند نمازش باطل است؛[1] پس واجب است در پی یادگیری تلفظ صحیح کلمات و قرائت نماز بر آید.

2. اگر نمازگزار تصوّر کند، کلمات نماز را صحیح می‌خواند، ولی بعداً متوجه ‌شود که در تلفظ بعضی کلمات، حروف یا اِعراب اشتباه داشته است، نمازش صحیح است و لازم نیست دوباره آن ‌را تکرار یا قضا نماید.[2] با این حال، برخی مراجع، نماز چنین شخصی را دارای اشکال دانسته و معتقدند باید نمازهایش را دوباره و به طور صحیح بخواند.[3]

همچنین طبق نظر همه مراجع تقلید، رعایت نکردن تجوید در قرائت و کلمات نماز، موجب بطلان نماز نمی‌شود.

 


[1] -  امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج 1، ص 552 ، م 1000، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424ق.

[2] - ر. ک: همان، م 1001؛ آیات عظام شبیری زنجانی، مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی: (نمازش صحیح است، ولی اعاده و قضای آن - بنابر احتیاط - مستحب است).

[3] -  آیات عظام اراکی، گلپایگانی، صافی و نوری همدانی؛ آیت الله نوری: (بنابر احتیاط واجب).

 • ashk

پاسخ:

مسجد، حریم خصوصی - عبادی مسلمانان بوده و حرمت آن باید توسط جوامع غیر مسلمان نیز پاس داشته شود؛ بر این اساس بیشتر مراجع تقلید، ورود کفار به مساجد و حرم‌ امامان معصوم(ع) را جایز ندانسته‌اند، ولی برخی از فقهاء[1] معتقدند، اگر ورود آنها خالی از هر گونه اهانت و دارای آثار مثبتی برای اسلام و مسلمین باشد، اشکالی ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]

 • ashk

پاسخ:

مراجع تقلید در این ‌باره می‌گویند:

کسى که نماز قضا دارد جایز است نماز مستحبى بخواند،[1] ولی با داشتن روزه قضا، روزه مستحبی صحیح نیست.

 


[1] - توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج ‏1، ص 750، م 1373، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424ق.

 • ashk

پاسخ:

اگر چه حکمت کامل همه احکام فقهی بر ما پوشیده است، اما در ارتباط با موضوع مطرح شده به دلایل مختلف، ممکن است این تفاوت وجود داشته باشد، از جمله اگر هر دو گروه موظف بودند که نماز و روزه گذشته خود را قضا کنند، ورود به دین اسلام برای افراد علاقه‌مند به این دین دشوار شده و انگیزه آنان را برای مسلمان‌شدن تضعیف می‌نمود.

 • ashk
 • ashk
 • ashk
 • ashk

 

پاسخ:

در نماز جماعت، اگر نمازگزار، موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود ولی شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه، مراجع تقلید درباره حکم نماز وی اختلاف نظر دارند:

1. عده‌ای از مراجع می‌گویند، نماز وی باطل است و باید آن را دوباره بخواند.[1]

2. گروهی معتقدند، نماز وی به صورت فُرادا صحیح است، پس آن رکوع را، رکوع رکعت اوّل حساب کرده و نماز خود را ادامه دهد.[2]

3. برخی نیز می‌گویند: اگر شکّش بعد از تجاوز محل باشد - مثل این که بعد از تمام شدن رکوع شک کند- نماز جماعتش صحیح است، ولی اگر پیش از گفتن ذکر رکوع شک کند، مى‌تواند نماز را به نیّت فرادا تمام کند.[3]

 


[1] - آیات عظام خوئى، اراکى، تبریزى، شبیری و مکارم شیرازی: (نمازش باطل است)؛ آیت الله مکارم: (بنا بر احتیاط واجب..).

[2] - آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، فاضل و بهجت.

[3] - آیات عظام گلپایگانى، صافى و سیستانى؛ امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج‌1، ص 779، م 1428، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424 ه‍ ق.

 • ashk

 

پاسخ:

نمازهای مستحبی را می‌توان به حالت نشسته خواند و این حکم اختصاص به نوافل یومیه ندارد؛ مثلاً اگر شخصی نماز غفیله را نشسته می‌خواند، بهتر است دو بار بخواند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

 • ashk

 

پاسخ:

واجبات نماز به دو دسته «واجبات رکنی» و «واجبات غیر رکنی» تقسیم می‌شوند. واجباتی که رکن نماز هستند، اگر در آنها خللی ایجاد شود، چه به صورت عمد و چه به صورت غیر عمد، موجب باطل شدن نماز می‌شود؛ مگر این که شخص نمازگزار قدرت بر انجام آن را نداشته باشد.

اما واجباتی که غیر رکن هستند، تنها اگر عمداً ترک شوند، نماز را باطل می‌کنند، ولی اگر ترک آنها از روی عمد نباشد، موجب باطل شدن نماز نخواهد شد. بنابراین، اگر کسی نمی‌دانسته که باید اذکار نماز را در حالت آرامش بخواند و یا نمی‌دانسته که بعد از انجام رکوع باید به طور کامل بایستد و به این جهت، این واجبات را رعایت نکرده، نمازش صحیح است. البته بعد از این که اطلاع پیدا کرد، حتماً باید این موارد را رعایت کند.[1]

 


[1] - ر.ک: طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشّٰی)، گردآورنده: محسنی سبزواری‌، احمد، ج 2، ص 433، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1419ق.

 • ashk

 

پاسخ:

اصل برپایی نماز جماعت به دور کعبه به «نماز استداره» معروف است، که مراجع تقلید درباره حکم آن، اختلاف نظر دارند:

1. عده‌‌ای معتقدند، اگر در این نماز جماعت، مأموم جلوتر از امام قرار نگیرد، به نحوی که فاصله‌اش تا کعبه کمتر از امام نباشد، نمازش صحیح است.[1]

2. گروهی می‌گویند، چنین نماز جماعتی صحیح نیست، ولی می‌توان در ظاهر اقتدا کرده و در واقع، نماز را فرادا خوانده   و قرائت را - گرچه آهسته و یا اگر نمى‌شود به نحو حدیث نفس (در دل) – بخواند. در این صورت، نمازش نیاز به اعاده و تکرار ندارد.[2]

3. برخی قائل‌اند، نماز کسانى که پشت سر یا دو طرف امام ایستاده‌اند صحیح است، ولی نماز افرادى که روبروى امام قرار دارند صحیح نیست.[3]

4. بعضی چنین نمازی را صحیح دانسته و تکرار آن‌را لازم نمی‌دانند.[4]

5. برخی نیز می‌گویند، اگر این نماز را به جهت تقیه خوانده باشد اعاده ندارد، در غیر این صورت استداره جایز نیست، ولی اگر کسى نمى‌دانسته و به این صورت خوانده نمازش صحیح است و قضا ندارد.[5]

 


[1] - آیات عظام اراکی، گلپایگانى، بهجت، صافى، مکارم شیرازی و نورى همدانی.

[2] - آیات عظام خویی، تبریزى و سیستانى.

[3] - آیت الله خامنه‌اى.

[4] - امام خمینی.

[5] - آیت الله فاضل لنکرانی. / ر. ک: محمودى، محمد رضا، مناسک حج (محشّٰى)، ص 603، م 1319، تهران، نشر مشعر، ویرایش‌ جدید، 1429ق.

 • ashk

 

پاسخ:

در رکعت اول و دومِ نمازهای واجب یومیه، نمازگزار (بنابر احتیاط واجب) باید بعد از حمد، یک سوره کامل بخواند. مگر اینکه وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند، مثل اینکه بترسد که اگر سوره را بخواند دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند.[1]

اما در نماز مستحبى خواندن سوره لازم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره را بخواند.[2]

البته، برخی از فقهاء[3] خواندن سوره در نمازها (واجب و غیر واجب) را مستحب می‌دانند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت قرائت سوره در نمازهای واجب، چنین است:[4]

 • ashk

 

پاسخ:

در مسئله جلوتر بودن مکانِ نمازِ مرد نسبت به زن، در جایی که حائلی وجود نداشته باشد، نظر مراجع تقلید مختلف و به شرح ذیل است:

1. برخی از مراجع، جلوتر بودن مکان نماز مرد نسبت به زن را لازم دانسته‌اند.[1]

طبق این نظر، چنانچه زن، در کنار مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است، ولی اگر یکى قبلًا وارد نماز شده باشد، نماز او صحیح و نماز دوّمى باطل است.[2]

 • ashk

پاسخ:

جلب توجه مردم نمی‌تواند عذری برای ترک نماز باشد و در فرض پرسش، لازم است با بیشترین تلاش برای جلب توجه کمتر، در نزدیک‌ترین مکان – حتی گوشه‌ای از خیابان – نمازش را بخواند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

 • ashk

20 روز در شهر خودم و 20 روز در محل کار

ashk | سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

پرسش:

بنده ساکن شهر سمنان هستم و شاغل در نیروی دریایی و محل کارم در بندر عباس می‌باشد. 20 روز در شهر خود و 20 روز در محل کار خود می‌باشم و زمانی که در محل کار خود هستم در این 20 روز چندین بار و در هر بار به دریا به طول 60 کیلومتر و 5 ساعت می‌روم و دوباره به محل کار خود بر می‌گردم. نماز من چگونه است؟ کامل یا شکسته؟

پاسخ:

بیشتر فقها معتقدند که در چنین شرایطی شما کثیر السفر محسوب می‌شوید که در این صورت، باید نمازتان را کامل خوانده و روزه‌تان را نیز بگیرید. به هر حال، باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنید.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

 • ashk

تجاوز به حریم کوچه

ashk | شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پرسش:

اگر در تجدید بنای مسجد، به حریم کوچه تجاوز شده و بخشی از پله‌ها در کوچه قرار گیرند، حکم رفت و آمد به این مسجد از طریق این پله ها چیست؟ آیا این پله ها باید تخریب شود؟

پاسخ:[1]

اگر ساخت این راه‌پله منع قانونی نداشته و موجب آزار و ضرر به مردم نباشد، اشکالی ندارد و در هر حال رفت و آمد به مسجد از این درب جایز است.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

 • ashk

آیا نافله عشاء را می‌توان ایستاده خواند؟

ashk | پنجشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

 

پاسخ:

بجا آوردن نماز نافله عشاء (وتیره) به صورت نشسته یا ایستاده جایز است و در هر حال (چه نشسته و چه ایستاده) لازم است دو رکعتی خوانده شود.

ضمن اینکه برخی از فقها بجا آوردن آن را به صورت نشسته، افضل دانسته‌اند.[1]

 


[1] - نراقى، مولى محمد مهدى، تحفه رضویه، ص 261، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، چاپ اول، 1426 ه‍ ق؛ قمّى، شیخ عباس، الغایة القصوى فی ترجمة العروة الوثقى، ج‌1، ص 313، منشورات صبح پیروزى، قم، اول، 1423 ه‍ ق.

سایت اسلام کوئیست: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa85054 ، کد سایت fa85054 کد بایگانی 102713 نمایه خواندن نماز وتیره به صورت ایستاده

 • ashk

 

چندین روایت وجود دارد که به خواندن نمازهای مستحبی در خانه توصیه می‌کند؛ و دلیلش نیز می‌تواند آن باشد که چنین عبادت مخفیانه‌ای به اخلاص نزدیک‌تر بوده و از ریا به دور است؛[1] چنان‌که پیامبر خدا(ص) فرمودند:

«اى مردم! در خانه‌هایتان نماز بخوانید و نافله‌ها را در آنها ترک نکنید».[2]

«برترى نماز نافله در نهان بر نافله آشکار، مانند برترى نماز واجب بر نافله است».[3]

 • ashk

بنابر روایات و دیدگاه فقیهان؛ نماز خواندن در «وادی الشُقره»، مکروه است:[1]

از امام صادق(ع) نقل شده است: «لَا یُصَلَّى فِی وَادِی الشُّقْرَة فَإِنَّ فِیهِ مَنَازِلَ الْجِنِّ؛ در بیابان شقره نماز خوانده نشود؛ زیرا در آن‌جا منازل جنّ است.»[2]

در روایت دیگری آمده است: «لَا یُصَلَّى فِی وَادِی الشُّقْرَة».[3]

همچنین روایت شده است: «لَا یُصَلَّى فِی الْبَیْدَاءِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا فِی وادی الشُّقْرَةِ وَ لَا فِی وَادِی ضَجْنَان؛ ‏در این مکان‌ها نماز خوانده نشود: بیداء، ذات الصّلاصل (زمینی که گِل سرخ‌رنگ آمیخته با ریگ است)، وادى الشّقرة و وادى ضجنان.‏»[4]

درباره این ‌که مقصود از «وادی شقره» چیست، احتمالاتی در کتاب‌های شرح حدیث و فقهی داده شده است:

1. مراد، گیاه «شقائق نعمان» است؛[5] یعنی هر جایی که در آن، چنین گیاهى بروید، نماز در آن مکروه است. این گیاه، شقایقی به رنگ زیباى سرخ است.[6]

2. «وادی شقره»، نام مکان مشخصی در میان راه مدینه به مکّه است[7] که روایات بالا ناظر به آن است و در این صورت، تفاوتی نمی‌کند که در آن مکان، گیاه شقایق نعمان روییده باشد یا خیر.[8]

 


[1] - حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‏5، ص 157 - 158، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق؛ حلّى، حسن بن یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج ‌1، ص 347، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1419ق؛ نجفى، محمد حسن، مجمع الرسائل (محشّٰى صاحب جواهر)، ص 203، مشهد، مؤسسه صاحب الزمان(ع)، چاپ اول، 1415ق.

[2] - برقى، احمد بن محمد، المحاسن، ج ‏2، ص 366، قم، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1371ق؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ‏3، ص 644، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1410ق.

[3] - کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ‏3، ص 390، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[4] - صدوق، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج ‏1، ص 242، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق.

[5] - حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج ‌6، ص 202، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول‌، 1419ق؛ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ‏80، ص 312، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم‏، 1403ق.

[6] -  بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی - فارسی، مترجم، مهیار، رضا، ص 532، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1375ش؛ ر. ک: راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن‏، ص 460، بیروت، دار القلم‏، چاپ اول، 1412ق؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ‏10، ص 181 – 182، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.

[7] - مجلسى، محمدتقى‏، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ‏2، ص 113، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم‏، 1406ق؛  حلّى، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج ‌4، ص 348، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة‌، چاپ اول‌، 1412ق؛ فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج ‌1، ص 102، قم، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، چاپ اول‌، بی‌تا؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ‌8، ص 350؛ طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین‏، ج 3، ص 352 – 353، تهران، مرتضوى‏، چاپ سوم‏، 1375ش.

[8] - مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج ‌6، ص 202.

 • ashk

پاسخ:

برای وضو گرفتن، فقط جای مسح باید خشک باشد، یا رطوبت آن به قدری کم باشد که در هنگام مسح، آب وضو بر آن غالب گردد.[1] بنابراین، در شست‌وشوی صورت و دست‌ها، اگر آب وضو به همه اعضا برسد، خیس بودن قبلی آنها به صحت وضو خللی وارد نمی‌کند.[2]

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]

 • ashk

 

پرسش:

1. اگر شخصی در رکعت اول یا دوم نماز، اشتباهاً تسبیحات اربعه بگوید، اگر هنوز به رکوع نرفته چه باید کند؟ 2. اگر به رکوع رفت و بعد آن فهمید چه باید بکند؟ در این فرض، آیا فرق می‌کند که شخص از روی حواس‌پرتی تسبیحات بگوید یا فکر کند رکعت سه یا چهار نماز است؟ 3. اگر شخص در این حالت امام جماعت باشد وظیفه مأمومین چیست؟

 

پاسخ:

1. چنانچه قبل از رکوع متوجه شود که در تسبیحات و قرائت اشتباه عمل کرده، باید صحیح آن را انجام دهد.

2. اگر بعد از رفتن به رکوع متوجه شود، تکلیفی ندارد و نمازش صحیح است.

3. اگر چنین شخصی امام جماعت باشد، وظیفه‌اش مانند کسی است که نماز فرادا می‌خواند.

مأمومین نیز اگر بعداً متوجه این اشتباه شوند نمازشان صحیح است، ولی اگر همان موقع متوجه شوند، لازم است امام جماعت را  آگاه کنند، پس اگر متوجه نشد و اصلاح نکرد، مأمومین می‌توانند نماز را به صورت فرادا ادامه دهند.

 

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

 • ashk

 

در هنگام غبار آلود بودن هوا یا ابری بودن آسمان همین که انسان به صورت معقول، این گمان را داشته باشد که هنوز آفتاب طلوع نکرده، می‌تواند نمازش را به نیت ادا بخواند و در صورت شک نیز می‌تواند نماز را به نیت ما فی‌الذمه(آن نمازی که بر عهده من است) بخواند.[1]

البته امروزه با توجه به وجود رسانه و امکاناتی همچون نرم ‌افزارهای موبایل، اینترنت و... می‌توان از وقت دقیق نماز و قضا شدن آن اطلاع پیدا کرد و معیار بالا تنها برای افرادی است که به هر دلیل، امکان بهره گرفتن از این ابزارها را ندارند.

 


[1] - ر.ک: میرزاى قمّى، ابو القاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ج ‌1، ص 124، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ اول، 1413ق. / http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa86552 ، کد سایت fa86552 کد بایگانی 104059 نمایه عدم تشخیص وقت نماز صبح به جهت ابری بودن آسمان.

 • ashk

 

موهای زنده‌ای که در صورت کاشته و رشد می‌کند، حکم ریش طبیعی را داشته و مانع وضو و غسل نخواهد بود. اما موی مصنوعی که با چسب به بدن وصل می‌شود، مانع وضو و غسل است و باید برطرف شود (مگر آنکه غرض عقلایی داشته باشد)، اما بعد از چسباندن، اگر برطرف کردن آن سختی زیادی داشته و موجب عسر و حرج شود، می‌توان با همان حالت، وضو و غسل را انجام داد.

 

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

 • ashk

 

در نماز، ذکرهاى واجب و مستحب را باید در حالی گفت که بدن بى‌حرکت باشد، ولی اگر نمازگزار، ذکری مانند «سمع الله لمن حمده» را به نیت مطلق ذکر،[1] در حال حرکت بگوید، اشکال ندارد.

 

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

اشکال ندارد.

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اشکالی ندارد.

 

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

مانعی ندارد.

 

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

گفتن ذکر «سمع الله لمن حمده» به نیت ذکر مطلق (ذکری که به طور خاص در آن قسمت از نماز وارد نشده است) در حال حرکت اشکال ندارد.

 


[1] - یعنی گفتن ذکر به این نیت که به طور خاص در قسمتی از نماز سفارش نشده است.

 • ashk

در مورد این مسئله باید گفت:

کسى که در اثر بیمارى، نمى‌تواند از خارج شدن باد معده جلوگیرى کند، باید به وظیفه کسانى که نمى‌توانند از بیرون آمدن غائط[1] جلوگیری کنند، عمل نماید.[2] بنابراین وظیفه ایشان در انجام نماز آن است که:

چنانچه یقین دارد از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا مى‌کند، باید نماز را در وقتى که مهلت پیدا مى‌کند بخواند. و اگر مهلت او به مقدار کارهاى واجب نماز است، باید در وقتى که مهلت دارد، فقط کارهاى واجب نماز را به جا آورد و کارهاى مستحبّ آن؛ مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.

اما اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمى‌کند و در بین نماز چند بار غائط از او خارج مى‌شود که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد سخت نیست، باید ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند.[3] و اگر وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او سخت است، اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضو بخواند، باید براى هر نماز یک وضو بگیرد.[4]

گفتنی است، آنچه ذکر شد نظر مشهور علما است، اما باتوجه به اختلاف نظریات فقها در جزئیات این مسئله، می‌توانید برای آگاهی بیشتر با دفاتر مرجع مورد نظر تماس بگیرید.

 


[1] - آیات عظام خوئى، گلپایگانى، سیستانى، بهجت، مکارم، صافى: بول و غائط.

[2] - توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج‌1، ص 183، م311.

[3] - همان، ص 181.

[4] - همان، ص 182؛ آیت الله مکارم: (بلکه مى‌تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند، اگر چه احتیاط آن است که براى هر نماز یک وضو بگیرد).

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa21404

 • ashk

نماز دارای آداب باطنی بسیاری است که یکی از آداب آن توجه دائمی به نماز است؛ اگر نمازگزار توجهی به خدا نداشته باشد، خداوند از او روی برمی‌گرداند.

امام صادق(ع) در این ‌باره فرمودند: «هنگامى که بنده به نماز می‌ایستد، خداوند به او رو می‌کند و همواره به او توجّه دارد تا آن‌ که بنده سه بار به چیز دیگرى توجّه کند و از خدا غافل شود. پس از این سه بار بی ‌توجهی است که خداوند از او روى بر می‌گرداند».[1]

ناگفته نماند؛ اگرچه این نماز شایسته اجر و پاداش نیست، اما با این وجود، قضای آن نیز واجب نخواهد بود؛[2] زیرا سخنی در این مورد در روایات وجود ندارد. راه جبران این کاستی‌ ها در نماز، توجه بیشتر در نمازهای آینده و نیز خواندن نوافل(نمازهای مستحبی یومیه) است که از سوی معصومان(ع)، جبران‌ کننده کوتاهی ‌های موجود در نمازهای واجب اعلام شده است.[3]

 


[1] - برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، محقق، محدث، جلال الدین،‏ ج 1، ص 81، قم، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1371ق.

[2] - بهجت، محمد تقی، استفتاءات، ج ‌2، ص 207، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت‌، چاپ اول‌، 1428ق.

 • ashk

 

اگر شخص نمازگزار هیچ احتمال نمی‌داد که سجده بر فرش صحیح نباشد، تا به دنبال یافتن حکم آن باشد، بیشتر فقها نمازهای گذشته‌اش را صحیح می‌دانند. با این وجود، برخی از مراجع[1] قضای چنین نمازهایی را واجب می‌دانند.

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

نمازهای گذشته صحیح است.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

باید نمازهایش را اعاده کند.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

باید نمازهایی را که بر فرش سجده کرده، قضا نماید.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر حکم را نمی‌دانسته و نیز احتمال عقلائی هم نمی‌داده این کار صحیح نباشد تا بخواهد به دنبال یادگیری برود، نمازهایی که تاکنون به این صورت خوانده است، صحیح هستند.

 


[1] - آیت الله شبیری زنجانی و نوری همدانی.

[2] - استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa88041

 • ashk

در مورد این مسئله باید گفت:

روزه‌های واجبی که در ایام پریود، ترک می‌شوند باید قضایشان بجا آورده شود، ولی نمازهایِ واجبِ ترک‌شده در این دوره – که شامل نمازهای مستحبِ واجب‌شده با نذر نیز می‌شود - قضا ندارد.[1]

بنابراین در این ایام، تکلیف نماز شب - که با نذر واجب شده بود - از شما برداشته شده و قضای آن هم واجب نیست.

البته به طور کلی، مستحبّ است زن حائض در وقت نماز، بدن و لباسش را از خون پاک نموده، وضو بگیرد و در محل نماز، رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر، دعا و صلوات شود‏.

شما نیز در صورت تمایل می‌توانید بدون آن‌که نماز بخوانید به تهجد و شب‌زنده‌داری و تلاوت قرآن بپردازید که پاداش نمازشبی که به دلیل معذور بودن نتوانستید انجام دهید نیز برایتان نوشته می‌شود.

 


[1] - ر. ک: امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج ‌1، ص 748، ذیل م 1370، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 1424ق. / http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa90579

 • ashk