آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۲ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: نماز :: ذکر و قرائت» ثبت شده است

 

پرسش:

1. اگر شخصی در رکعت اول یا دوم نماز، اشتباهاً تسبیحات اربعه بگوید، اگر هنوز به رکوع نرفته چه باید کند؟ 2. اگر به رکوع رفت و بعد آن فهمید چه باید بکند؟ در این فرض، آیا فرق می‌کند که شخص از روی حواس‌پرتی تسبیحات بگوید یا فکر کند رکعت سه یا چهار نماز است؟ 3. اگر شخص در این حالت امام جماعت باشد وظیفه مأمومین چیست؟

 

پاسخ:

1. چنانچه قبل از رکوع متوجه شود که در تسبیحات و قرائت اشتباه عمل کرده، باید صحیح آن را انجام دهد.

2. اگر بعد از رفتن به رکوع متوجه شود، تکلیفی ندارد و نمازش صحیح است.

3. اگر چنین شخصی امام جماعت باشد، وظیفه‌اش مانند کسی است که نماز فرادا می‌خواند.

مأمومین نیز اگر بعداً متوجه این اشتباه شوند نمازشان صحیح است، ولی اگر همان موقع متوجه شوند، لازم است امام جماعت را  آگاه کنند، پس اگر متوجه نشد و اصلاح نکرد، مأمومین می‌توانند نماز را به صورت فرادا ادامه دهند.

 

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

  • ashk

 

در نماز، ذکرهاى واجب و مستحب را باید در حالی گفت که بدن بى‌حرکت باشد، ولی اگر نمازگزار، ذکری مانند «سمع الله لمن حمده» را به نیت مطلق ذکر،[1] در حال حرکت بگوید، اشکال ندارد.

 

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

اشکال ندارد.

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اشکالی ندارد.

 

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

مانعی ندارد.

 

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

گفتن ذکر «سمع الله لمن حمده» به نیت ذکر مطلق (ذکری که به طور خاص در آن قسمت از نماز وارد نشده است) در حال حرکت اشکال ندارد.

 


[1] - یعنی گفتن ذکر به این نیت که به طور خاص در قسمتی از نماز سفارش نشده است.

  • ashk