آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «احکام شرعی و فقهی :: کمک های مالی(صدقه و انفاق و ...)» ثبت شده است

پاسخ:

کسی که دچار بیماری فراموشی (آلزایمر) شده، اگر شدت بیماریش به حد محجوریت برسد، فقط با اجازه از قیّم که ولیِّ شرعی اوست، می‌توان در اموالش تصرّف کرد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

نمی‌توانید.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

چنانچه شخص مذکور به نحوی باشد که اوقات نماز را تشخیص ندهد محجور بوده و تصرّف در مال محجور بدون اجازه ولیِّ شرعیِ او جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که فهم و شعور کافی ندارد، باید از قیّم او اجازه بگیرد و اگر فهم و شعور کافی دارد، باید از خودش اجازه بگیرند.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

فرد محجور نمی‌تواند در اموالش تصرّف کند و آلزایمر یکی از عوامل محجوریت فرد است. بنابراین هرگونه تصرفی در اموالش باید با اذن مجتهد جامع الشرایط یا کسی که از سوی وی چنین اختیاری دارد، صورت پذیرد. شما می‌توانید با رعایت مصلحت، از طرف وی صدقه بدهید.

 


[1] - استفتا از دفاتر آیات عظام(مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fr21845 ، کد سایت fr21845 کد بایگانی 52377 نمایه تصرف در اموال کسی که دچار آلزایمر است

  • ashk