آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «اصول فقه :: اجماع» ثبت شده است

اجماع در لغت از مادّه «جمع» به دو معنا آمده است:[1]

  • اتفاق و انضمام چیزى به چیز دیگر؛
  • عزم.

اجماع در اصطلاح؛ یعنى اتفاق خاص و هم نظر بودن.

علمای علم اصول؛ این اتفاق خاص را با عبارت‌هاى مختلف بیان کرده‌اند از جمله:

- اتفاق فقهاى مسلمین بر حکم شرعى؛

- اتفاق اهل حلّ و عقد از مسلمین بر حکم شرعى؛

- اتفاق امت حضرت محمدd بر حکم شرعى؛ و سایر عبارت‌هایى که در تفسیرِ اتفاق خاص بیان شده است. ولى از ملاحظه تعریف‌ها و تفسیرهاى مختلف می‌توان نتیجه گرفت که مراد از اتفاق خاص، اتفاق جماعتى است که اتفاق ایشان در اثبات حکم شرعى نافذ و مؤثّر است.[2]

 

  • ashk