آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «روایات و احادیث :: روایات در مورد امام صادق(ع)» ثبت شده است

 

شخصی بنام «سهل بن حسن خراسانی» خدمت امام صادق(ع) رسید، سلام کرده و نشست. عرض کرد: یابن رسول الله(ص) شما رئوف و مهربان هستید، چرا از حق خود دفاع نمی‌کنید؟ چه چیزی مانع این امر است؟ در صورتی‌که بیش از صدهزار شیعه‌ی شمشیرزن دارید!

حضرت(ع) فرمودند: ای مرد خراسانی بنشین!.

 سپس حضرت(ع) امرکردند، تا تنور را روشن کنند، وقتی تنور برافروخته شد، حضرت(ع) رو به مرد خراسانی نموده و فرمود: بلند شو و داخل تنور شو.

در این هنگام مرد خراسانی ترسید و عرض کرد: یابن رسول الله(ص) آیا می‌خواهی مرا با آتش بسوزانی؟ و از حضرت(ع) خواست که از او درگذرد.....

حضرت(ع) فرمودند: تو را بخشیدم.

 در این هنگام یکی از اصحاب امام صادق(ع) بنام «هارون مکّی» وارد شد، در حالی‌که یک کفش خود را با انگشت گرفته بود. خدمت آن ‌حضرت(ع) رسید و سلام کرد.

امام(ع) جواب سلام او را داد و فرمود: نعلین را از دست خود بینداز و داخل تنور شو!....

هارون مکی، نعلین را انداخت و داخل تنور شد. امام(ع) شروع کرد با مرد خراسانی صحبت کردن و از اوضاع خراسان از او می‌پرسید و سپس گفت: ای خراسانی برو و داخل تنور را نگاه کن.

مرد خراسانی به طرف تنور رفت و دید که «هارون مکی» چهار زانو در تنور نشسته است. امام(ع) از مرد خراسانی سئوال کرد: از این ‌ها در خراسان چند نفر پیدا می‌شود؟

مرد خراسانی عرض کرد: به خدا قسم یک‌ نفر هم نیست.

امام(ع) فرمودند: ما تا زمانی که پنج نفر یاور این چنینی نداشته باشیم، قیام نخواهیم کرد. ما خودمان موقعیت مناسب را بهتر می‌دانیم.[1]

 


[1] - بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏47، ص 124

  • ashk