آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «روایات و احادیث :: روایات در مورد عایشه» ثبت شده است

أبان از سلیم نقل می کند که گفت: از سلمان و ابوذر و مقداد سخنی شنیدم و درباره آن از علی بن ابیطالب ع سؤال کردم. حضرت ع فرمودند: راست گفته اند.

آنها چنین گفته بودند: روزی حضرت علی ع به محضر رسول خدا ص وارد شد در حالی که عایشه پشت سر پیامبراکرم ص نشسته بود و خانه پر از اصحاب رسول خدا ص بود. پنج نفر اصحاب صحیفه و پنج نفر اعضای شورا هم در میان آنان بودند. حضرت علی ع جایی برای نشستن پیدا نکرد.

  • ashk