آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «روایات و احادیث :: روایات در مورد معجزات و کرامات اهلبیت(ع)» ثبت شده است

در برخی منابع روایی کهن گزارش شده که گرگی نزد امام باقر ع آمده و از ‌ایشان تقاضای کمک کرد:

«محمد بن مسلم  می‌گوید که در راه مکه و مدینه همراه امام باقر ع بودم که ناگهان گرگى از سر کوه پایین آمد و نزد امام ع آمد و بعد از ادای احترام، سخنی را با ایشان در میان گذاشت. امام ع به او فرمود که من خواسته‌ات را انجام دادم و گرگ آنجا را ترک کرد. من از امام ع پرسیدم که درخواست این گرگ چه بود؟

  • ashk