آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۲ مطلب با موضوع «شعر :: مداحی :: روضه» ثبت شده است

روضه حضرت زینب(س) و امام حسین(ع)

ashk | يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

ایستادم بـه بلنـدی بدنــم لرزان شـــد

زیر ِخروار ِنی و سنــگْ تنت پنهان شـــد

بسکـه مبــهوتِ جـــمالِ اَحَدیّت بــودی

کــه در آوردنِ پیراهــنِ تو آســان شـد

چِقَدَر نیزه فــرو رفته به جسمت ، گــوئی

گودیِ قتلگهتْ تنــگ تر از زنــدان شـد

نعلِ تازه به سُم ِ اسبْ زدن فـکر که بـود؟

که سـراپایِ تو با سطحِ زمیـن یکسان شـد

آنقَدَر زیــور و خلخــالْ ربـودند ز مـــا

که به بــازار ِ طلا نــرخ طــلا ارزان شـد

  • ashk

کوه دردها

ashk | دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

روضه حضرت رقیه(س)

مــن که بعــد از تــو به کوه دردها برخورده ام

از یـتیمی خستــه ام از زنــدگی ســرخـورده ام

دختـرت وقت وداعـت از عــطـش بـیهوش بود

زهـــر دوری تــو  را  با دیــده تـر خــورده ام

دست سنگین یک طرف انگشترش هم یک طرف

از تـــمام خـواهـرانم مـشت بـدتر خــورده ام

صـحبت از مـسمار اینجـا نیست اما چکمه هست

با هـمین پـهلو چـنان زهـرای بـر در خـورده ام!

زیـر چشمـم را ببین خیـلـی ورم کــرده پــدر

بــی هـوا سیلی محکـم مثل مــادر خــورده ام

حــرفهای عـمه خیلـی سخت بــر مـن میرسد

گـوش من سنگین شده از بس مـکرر خورده ام

هـر طرف خم شد سرم سیلی سراغم را گرفت

گـاه از اینور خـورده ام گاهی ازآنـور خورده ام

سـاربان لج کـرد با مـن هی مـرا میـزد زمیـن

گـردنم آسیب دیـده بس که با سـر خورده ام

بیشتـر کـه گریـه کردم بیشتـر سنـگم زدنــد

ایستــادم هــرکجـا تـا سنـگ آخـر خـورده ام

آه بـابـا دختــرت را هیچکــس بــازی نــداد

زخـم ها از خنده ی ایــن چند دختـر خـورده ام

دختــرت بــا درد پــا طــی مسافـت میـکند

پـای مــن زخـم است پــای زخم اذیت میـکند

  • ashk