آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «طب سنتی اسلامی :: اصطلات طب سنتی اسلامی» ثبت شده است

لطیف: غذائی است که مواد زائد آن کم بوده، وقتی بدن روی آن اثر می کند به سرعت هضم شده و مورد استفاده اندام ها قرار گرفته و قوّه مدبره بدن آن را به سرعت آماده مصرف می کند. این غذاها برای افرادی که به تازگی از بیماری بهبود یافته اند یا افراد متفکر مناسب می باشد.

 

کثیف(غلیظ): به معنی درهم فشرده بودن است. قوه مدبره برای استفاده از این غذاها باید زحمت زیادی بشکد تا آن را آماده مصرف در اندام ها نماید و مواد زائد آنها هم زیاد است. این دسته از غذاها برای افرادی مناسب است که زحمت زیادی در زندگی روزمرّه می کشند و یا کارهای سنگین بدنی دارند، مثل کشاورزان و ورزشکاران. چون اگر غذای لطیف بخورند سریع تحلیل می رود و مجبورند از انرژیهای درونی بدن استفاده کنند.

  • ashk