آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۳۴ مطلب با موضوع «ورزش» ثبت شده است

بارفیکس + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

بارفیکس

 • ashk

پرتاب توپ همراه با چرخش کمر + فیلم آموزشی

ashk | پنجشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

پرتاب توپ همراه با چرخش کمر

 • ashk

اسکال کراشر با میله لاری + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

اسکال کراشر با میله لاری

 • ashk

لند ماین + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

لندماین

 • ashk

شکم بارفیکس + فیلم آموزشی

ashk | يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر
 • ashk

نشر از جلو دمبل + فیلم آموزشی

ashk | شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر
 • ashk

اسکوات پرشی + فیلم آموزشی

ashk | جمعه, ۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر
 • ashk

شکم پرتابی خوابیده + فیلم آموزشی

ashk | پنجشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر
 • ashk

اسکی فضایی + فیلم آموزشی

ashk | پنجشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

اسکی فضایی

 

 

نام انگلیسی: Elliptical Trainer

نوع حرکت: هوازی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: دستگاه

سطح: متوسط

 • ashk

سرشانه خلفی + فیلم آموزشی

ashk | چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

سرشانه خلفی

 

 

نام انگلیسی: Dumbbell Rear Delt Row

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: شانه

تجهیزات مورد نیاز: دمبل

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: کشیدنی

 • ashk

سرشانه دمبل تک دست + فیلم آموزشی

ashk | سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرشانه دمبل تک دست

 

 

نام انگلیسی: Dumbbell One-Arm Shoulder Press

سایر نام ها: Single Dumbbell Press، سرشانه پرس دمبل

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: شانه

سایر عضلات درگیر: سه سر پشت بازو

تجهیزات مورد نیاز: دمبل

مکانیزم: ترکیبی

سطح: متوسط

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

دراز نشست روی میز شیبدار + فیلم آموزشی

ashk | سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

دراز نشست روی میز شیبدار

 

 

نام انگلیسی: Decline Crunch

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: شکم

تجهیزات مورد نیاز: فقط بدن

مکانیزم: ایزولیت

سطح: متوسط

نوع نیرو: کشیدنی

 • ashk

راه رفتن همراه با لانج + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

راه رفتن همراه با لانج

 

 

نام انگلیسی: Bodyweight Walking Lunge

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

دوچرخه ثابت

ashk | يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

دوچرخه ثابت

 

 

نام انگلیسی: Bicycling, Stationary

سایر نام ها: stationary bike

نوع حرکت: هوازی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: دستگاه

سطح: مقدماتی

 • ashk

اسکوات + فیلم آموزشی

ashk | يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

اسکوات

 

 

نام انگلیسی: Barbell Squat

سایر نام ها: Barbell Full Squat ، اسکوات هالتر

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: هالتر

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

جلوبازو هالتر + فیلم آموزشی

ashk | جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

جلو بازو هالتر

 

 

نام انگلیسی: Barbell Curl

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: عضله دو سر بازو

تجهیزات مورد نیاز: هالتر

مکانیزم: ایزولیت

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: کشیدنی

 • ashk

شکم چرخش هالتر + فیلم آموزشی

ashk | جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

شکم چرخش هالتر

 

 

نام انگلیسی: Barbell Ab Rollout

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: شکم

تجهیزات مورد نیاز: هالتر

مکانیزم: ترکیبی

سطح: متوسط

نوع نیرو: کشیدنی

 • ashk

چکش دمبل + فیلم آموزشی

ashk | پنجشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

چکش دمبل

 

 

نام انگلیسی: Alternate Hammer Curl

سایر نام ها: جلو بازو چکشی؛

Alternating Hammer Curl , Neutral Grip , Bicep Curl , Dumbbell Curl with Neutral Grip

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: عضله دو سر بازو

تجهیزات مورد نیاز: دمبل

مکانیزم: ایزولیت

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: کشیدنی

 • ashk

پرس سینه هالتر دست جمع + فیلم آموزشی

ashk | پنجشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

پرس سینه هالتر دست جمع

 

 

نام انگلیسی: Close-Grip Barbell Bench Press

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: سه سر پشت بازو

سایر عضلات درگیر: سینه ، شانه

تجهیزات مورد نیاز: هالتر

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

پرس پا + فیلم آموزشی

ashk | چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

پرس پا

 

 

نام انگلیسی: Leg Press

سایر نام ها: Leg Presses

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: دستگاه

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

جلوپا دستگاه + فیلم آموزشی

ashk | چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

جلو پا دستگاه

 

 

نام انگلیسی: Leg Extensions

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: دستگاه

مکانیزم: ایزولیت

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

هاک ایستاده + فیلم آموزشی

ashk | سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

هاک ایستاده

 

 

نام انگلیسی: Hack Squat

سایر نام ها: Hack Squats ، هاگ اسکوات

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: دستگاه

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

اسکوات از جلو + فیلم آموزشی

ashk | سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

اسکوات از جلو

 

 

نام انگلیسی: Front Barbell Squat

سایر نام ها: Front Squats ، اسکوات از جلو با هالتر

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: هالتر

مکانیزم: ترکیبی

سطح: حرفه ای

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

لانج با دمبل از عقب + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

لانج با دمبل از عقب

 

 

نام انگلیسی: Dumbbell Rear Lunge

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: چهار سر زانو

تجهیزات مورد نیاز: دمبل

مکانیزم: ترکیبی

سطح: متوسط

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

ددلیفت رمانیایی + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ددلیفت رمانیایی

 

 

نام انگلیسی: Romanian Deadlift

سایر نام ها:

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: همسترینگ

تجهیزات مورد نیاز: هالتر

مکانیزم: ترکیبی

سطح: متوسط

نوع نیرو: کشیدنی

 • ashk

فلای دمبل میز شیبدار + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

فلای دمبل میز شیبدار

 

 

نام انگلیسی: Incline Dumbbell Flyes

سایر نام ها: Incline Bench Flyes,قفسه بالا سینه

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: سینه

تجهیزات مورد نیاز: دمبل

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: کشیدنی

 • ashk

فلای دمبل + فیلم آموزشی

ashk | دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

فلای دمبل

 

 

نام انگلیسی: Dumbbell Flyes

سایر نام ها: قفسه

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: سینه

تجهیزات مورد نیاز: دمبل

مکانیزم: ایزولیت

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

دیپ سینه + فیلم آموزشی

ashk | شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دیپ سینه

 

 

نام انگلیسی: Chest Dips

سایر نام ها: سینه با دیپ

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: سینه

تجهیزات مورد نیاز: سایر

مکانیزم: ترکیبی

سطح: متوسط

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

فلای سیم کش میز صاف + فیلم آموزشی

ashk | شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

فلای سیم کش میز صاف

 

 

نام انگلیسی: Flat Bench Cable Flyes

سایر نام ها: فلای سیم کش میز, فلای سیم کش میز سینه

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: سینه

تجهیزات مورد نیاز: کابل

مکانیزم: ایزولیت

سطح: متوسط

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

پرس سینه هالتر + فیلم آموزشی

ashk | شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

پرس سینه هالتر

 

 

نام انگلیسی: Barbell Bench Press

سایر نام ها: Barbell Bench Press Medium Grip

نوع حرکت: استقامتی

عضله اصلی هدف: سینه

تجهیزات مورد نیاز: هالتر

مکانیزم: ترکیبی

سطح: مقدماتی

نوع نیرو: فشردنی

 • ashk

دستگاه عضله داخلی ران

ashk | سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر
 • ashk

حرکات و نرمش شکم

ashk | دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

برای داشتن شکمی ایده آل سعی کن حرکات زیر را

روزانه تمرین کنی

 • ashk

کرانچ با ماشین(بدنسازی)

ashk | يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر
 • ashk

ماشین اسمیت باسن به بالا(بدنسازی)

ashk | يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۱ نظر
 • ashk