آوازک

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

به سوی حقیقت

نیاز نیست دنبال روشنائیِ حقیقت باشی، فقط کافیه از تاریکیِ جهل دربیای تا روشنائیِ حقیقت خودشو بهت نشون بده

۱ مطلب با موضوع «کتاب شناسی» ثبت شده است

 

خودِ شیخ عباس قمی(ره) در مقدمه کتاب شریف مفاتیح الجنان به این موضوع پرداخته است و می فرماید:

«در آن زمان کتاب مفتاح الجنان در بین مردم شایع و محل رجوع بود، از آنجا که این کتاب حاوی مطالب معتبر و غیر معتبر، با سند و بدون سند بوده است، لذا بعضی از مؤمنین از من درخواست کردند که این کتاب را مطالعه نمایم و آنچه از مطالبِ آن که سند دارد را از آنچه که سند ندارد جدا کنم و به صورت یک مجموعه در بیاورم.

من نیز خواهش ایشان را اجابت کردم و مطالب سنددار را از آن جدا کردم و بعضی دیگر از ادعیه و زیارات معتبره را نیز به آن اضافه کردم و به صورت مجموعه ای آن را تحت عنوان «مفاتیح الجنان» جمع آوری کردم.»

  • ashk